محمد آیینی مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری کشور گفت: در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده درکشور بسته‌های تشویقی ۱۹ بندی  تهیه شده است که این بسته‌ها می‌تواند عامل انگیزشی برای مالکان بنا‌های فرسوده و سازندگان و توسعه‌گران به شمار آید.

وی گفت: کاهش زمان صدور پروانه ساخت، یکی از عواملی است که انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاران و سازندگان در مناطق ناکارآمد شهری را افزایش می‌دهد.

آیینی بیان کرد: طبق بند ۱ ضوابط تشویقی گروه اول (بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری) سیاست‌های تشویقی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب مجاز است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی بیان کرد: طبق بند ۲ ضوابط تشویقی گروه اول (بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری) سیاست‌های تشویقی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری ­های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل وجود دارد.

خبرنگار: محبوبه کباریSource link

سهام:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *